Interactive Dance

Múa tương tác trong biểu diễn nghệ thuật ca nhạc là xu hướng mới hiện nay, việc tương tác với một dancer được quay trước và xử lý visual effect.
Để thực hiện được clip múa tương tác như vậy dancer sẽ phải tập rất nhiều để khớp với hình ảnh đã đc thiết lập sẵn.Leave a Reply